Program opiera się na przekonaniu, że dzieci im wcześniej zetkną się z językiem angielskim, tym lepiej będą przygotowane do nauki tego języka na kolejnych etapach edukacji. Biorąc pod uwagę fakt, że język angielski w dzisiejszym świecie, pełni rolę lingua franca, jest językiem globalnym bez którego trudno sprawnie funkcjonować, program wprowadza dzieci w świat języka w naturalny i łagodny sposób uwzględniając specyfikę wieku przedszkolnego.

Pragnienie, by uczniowie naszej szkoły osiągali jak najwyższe wyniki i znajdowali przyjemność i radość w doskonaleniu znajomości tego języka, spowodowało chęć opracowania i zrealizowania niniejszego programu.

Program nauczania języka angielskiego w klasie ZERO "B" w roku szkolnym 2019/2020 -  tutaj pobierz

Autor programu: mgr Marta Woźnicka

      Zajęcia sportowe odbywające się w naszej Szkole są prowadzone przy współpracy z klubem I KS Ślęza Wrocław. Mają one duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”. Program jest spójną całością obejmującą zajęcia klubowe oraz szkolne treningi piłki nożnej (uwzględnione są zajęcia, które odbywają się w klubie również w okresie wolnym od zajęć szkolnych).

       Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.

Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

W tym programie chciałbym, by głównym celem obok aktywizacji sportowej wszystkich uczniów była edukacja piłkarska najlepszych zawodników.

      Założeniem programu jest by na zajęcia uczęszczali uczniowie klas piłkarskich IV-VIII.

Program nauczania działań w piłce nożnej dla klas piłkarskich (IV-VIII) w ZSP nr 22 we Wrocławiu - tu pobierz

 
W okresie 01.10.2019-30.04.2021 nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym mającym na celu podniesienie jakości edukacji podstawowej i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
 
W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i języka angielskiego oraz w kołach zainteresowań z matematyki, gier logicznych i strategicznych, informatyki, biologii, chemii. Projektem jest objętych 170 uczniów.
 
Dla efektywnej realizacji  zajęć projektowych szkołę wyposażono w pomoce dydaktyczne i sprzęt (laptopy, tablety, wyposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych), tak by stworzyć warunki do nauczania eksperymentalnego. Wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno - pedagogiczne z uwagi na rosnącą  liczbę uczniów  wymagających  indywidualizacji nauczania. 
 
Harmonogram zajęć projektowych dla uczniów:
 
 
 
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dokumentacja rekrutacyjna:
2019 08 30 projekt edukacyjny

W dniach od 5 do 9 listopada 2018 r.  uczniowie naszej szkoły świętowali setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę Był to okres nie tylko pogłębiania wiedzy historycznej, ale także wielu wyzwań dla klas.

Przedstawiam harmonogram zrealizowanych działań:


05.11.2018 - „dzień z wąsem Marszałka Piłsudskiego”. Uczniowie przyozdobili swoje twarze wąsami stylizowanymi na wąsa Józefa Piłsudskiego. Wąsy były namalowane lub na patyczku. 


06.11.2018 – filmy o tematyce patriotycznej lub wojennej. Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz 3 Gimnazjum wzięli udział w projekcji filmu pt.: „Dywizjon 303- Historia prawdziwa” natomiast uczniowie klas 4 i 6 filmu pt.: „Sekrety wojny”.  Oba seanse kinowe poprzedzone były prelekcjami wprowadzającymi uczniów w tematykę i rys historyczny filmów.

07.11.2018 – uczniowie stworzyli żywą flagę Polski

8.11.2018 – uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przygotowany pod kierunkiem pana Michała Szkutnika. Uczniowie na tę okazję wykonali kotyliony niepodległościowe.

9.11.2018 - szkolny konkurs pieśni i piosenek patriotycznych.  Każda klasa wykonała wcześniej wylosowaną przez przedstawicieli pieśń lub piosenkę patriotyczną. W tym dniu mieliśmy również możliwość obejrzenia apelu niepodległościowego przygotowanego przez klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Małgorzaty Wilk i pani Magdaleny Łańcuckiej.

Koordynatorami działań były pani Agnieszka Tomaszewska i Sandra Kamińska

Projekt realizowany jest we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu. Podstawowym założeniem programu jest podwyższenie świadomości prawnej uczniów, szczególnie w zakresie problemów prawnych, towarzyszących młodzieży w życiu codziennym.


Podczas zajęć, zespół radców prawnych prowadzi wykłady oraz dyskusje, nt. obowiązującego prawa oraz przybliża słuchaczom podstawowe aspekty, związane z wykonywaniem zawodu Radcy Prawnego. W naszej szkole programem objęci są uczniowie klas ósmych.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od 2 lat.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Sandra Kamińska

2019 02 26 04

2019 02 26 05

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Klasy językowe

01 klasy jezykowe

02 klasy jezykowe

Konkurs

konkurs literacki

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com