Rekrutacja do szkoły 2019/2020

 

baner rekrutacja (3)

2019 03 19 Zgloszenia do  kursow

 

 

Podstawowe informacje na temat rekrutacji do szkół na rok 2019/2029 są dostępne na internetowej stronie Kuratotium Oświaty we Wrocławiu w zakładce:      

           https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

  1. Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych ("zerówki")

           Kryteria - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne 

  2. Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

      Edukacja wczesnoszkolna

      - język angielski i język niemiecki

      - zajęcia komputerowe prowadzone przez informatyka w pracowni informatycznej

      - zajęcia z umuzykalniania prowadzone przez  nauczyciela muzyki

      - zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego

     Dokumenty do pobrania:

      - Zarządzenie Prezydenta w sprawie terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
        oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w Szkołach Podstawowych,
        na rok szkolny 2019/2020                                          pobierz tutaj

      - Kryteria obowiązujące w procesie rekrutacji              pobierz tutaj

      - Zasady naboru do klas I Szkół Podstawowych          pobierz tutaj

      - Deklaracja o kontynuowaniu nauki w klasie I             pobierz tutaj

 

  3. Rekrutacja do klasy czwartej aktywności sportowej oraz z programem DSD I

W dniach 21-24 czerwca 2019 r. do godz.15:00 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Dem- bowskiego 39 dokumentację:
1) oryginał świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej wraz z jego kopią
2) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu na rok szkolny 2019/2020,
3) dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie z imieniem i nazwiskiem dziecka

26 czerwca 2019r. godz. 15:00 podana zostanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych do klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu.
1) Lista ta będzie podana do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy w korytarzu głównym w siedzibie przy ul.Dembowskiego 39
2) Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną

     Dokumenty do pobrania:

      - Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej                          pobierz tutaj

 

  4. Rekrutacja do klasy szóstej z programem DSD I

       Kandydaci w czerwcu przystępują do egzaminu umiejętności językowych z języka wiodącego.

       WARSZTATY JĘZYKOWE - przygotowujące do egzaminu - zapisy podczas Dni otwartych.

   

     Dokumenty do pobrania:

      - Wniosek o przyjęcie do klasy szóstej                          pobierz tutaj

      - Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy szóstej
        z programem DSD                                                            pobierz tutaj

      - Regulamin Rekrutacji do klasy szóstej z programem DSD I

                                                                                                 pobierz tutaj

      - Niemiecki Dyplom Językowy - ulotka informacyjna         pobierz tutaj

2019 02 20 Ogloszenie naboru klasa szosta z dsd

  5. Rekrutacja do klasy siódmej z innowacją matematyczno-informatyczną

Klasy z innowacją matematyczno- informatyczną były tradycją Gimnazjum nr 19, stąd też zaczerpnięto koncepcję teraźniejszych klas Szkoły Podstawowej nr 66. W obecnym świecie matematyka jest kluczem do rozumienia i rozwoju wielu dziedzin nauki. Poszerzenie nauczania matematyki i informatyki w tworzonej klasie daje możliwość uczniom dobrego przygotowania się do życia we współczesnym świecie wyzwań.Uczniowie tych klas pracują z naszymi nauczycielami w zwiększonej liczbie godzin lekcyjnych, pod kierunkiem nauczycieli przygotowują się do konkursów i olimpiad, odnosząc  w nich sukcesy  (w obecnym roku szkolnym tytuł laureata i dwóch finalistów Zdolnego Ślązaczka z matematyki). W czasie nauki w tej klasie korzystają z ofert Instytutu Matematyki i Informatyki  Uniwersytetu Wrocławskiego, działają w kołach międzyszkolnych, uczą się programowania zarówno w szkole jak również w ramach Akademii Informatycznej. Corocznie wyjeżdżają na obozy naukowe w kraju lub za granicą. Najzdolniejsi z nich są uczestnikami wyjazdowych obozów matematycznych. Pracują w grupie młodzieży z całego Dolnego Śląska.

Do tej klasy obowiązuje sprawdzian dla kandydatów.

Podczas dni otwartych istnieje możliwość zapisania się na warsztaty przygotowujące do sprawdzianu.

Zapraszamy!

      Dokumenty do pobrania:

      - Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej z innowacją matematyczno-informatyczną        pobierz tutaj

      - Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu dla kandydatów do klasy siódmej
        z innowacją matematyczno-informatyczną                             
                                          pobierz tutaj

      - Regulamin Rekrutacji  do klasy siódmej z innowacją matematyczno-informatyczną         pobierz tutaj

 

  6. Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Informatyka i biologia w naszej szkole nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza iż, lekcje prowadzone są częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Do klasy obowiązuje test predyspozycji językowych.

Podczas dni otwartych istnieje możliwość zapisania się na warsztaty przygotowujące do testu.

Zapraszamy!

      Dokumenty do pobrania:

      - Regulamin Rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim               pobierz tutaj

      - Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych                                pobierz tutaj

      - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim         pobierz tutaj       

 

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Klasy językowe

01 klasy jezykowe

02 klasy jezykowe

Konkurs

konkurs literacki

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com