W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole prowadzone są zajęcia terapii Biofeedback. W pierwszej kolejności z terapii skorzystają uczniowie    z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, następnie z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Terapia jest bezpłatna. Zgodnie z regulaminem, określającym zasady organizacji terapii Biofeedback w SP 66, decyzję  o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmują terapeuci. 

Główne założenia programu:

EEG Biofeedback - jest nowoczesną metodą terapii, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Jest metodą zwiększającą efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego. W metodzie Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki.

Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to dziecko swoją pracą wpływa na działanie swojego mózgu. Nic do ciała i mózgu nie jest wysyłane, biofeedback jest  tak jak i lustro - pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa.

 Biofeedback jest metodą bezbolesną - elektrody są przyklejane przy pomocy łatwo zmywalnej pasty klejącej do skóry głowy - wystarczy lekko rozchylić włosy, by przymocować elektrodę. Nie ma możliwości, aby elektroda wysłała do głowy jakikolwiek sygnał lub impuls, ponieważ jest ona tylko i wyłącznie czujnikiem (odbiornikiem).

 Biofeedback jest metodą dającą trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

RSA (Respiratory Sinus Arrhythmia) - to trening łączący w sobie procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca. RSA to właściwie naturalna zmienność rytmu serca, która dostosowuje się do określonego cyklu oddechowego.

RSA Biofeedback to metoda, dzięki której możemy uzyskać idealny stan równowagi organizmu, poprawiając funkcje nie tylko serca i wydolności oddechowej, ale również w efekcie końcowym warunkować homeostazę wewnętrznego środowiska organizmu.
Pozornie obydwa układy: oddechowy i sercowo-naczyniowy są czymś odrębnym od siebie. Okazuje się jednak, że oddziałują na siebie nawzajem a ich synchronizacja powoduje dobroczynne skutki zdrowotne. W treningu RSA Biofeedback wyzwalamy i wzmacniamy proces  synchronizacji oddechu z pracą serca. Ma to znaczenie dla większej odporności na stres, jasności umysłu, lepszej koncentracji uwagi, samoświadomości i samokontroli

Adresaci programu:

Uczniowie z trudnościami szkolnymi typu:

  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
  • dysleksja
  • ADHD
  • nerwice, stres
  • niepokój psychoruchowy
  • zaburzona samoocena dziecka.

Cele treningu EEG i RSA Biofeedback:

  • poprawa funkcji poznawczych,
  • zwiększenie potencjału umysłowego
  • relaksacja i wyciszenie, redukcja poziomu stresu, stany drażliwości i nadpobudliwości

Wskazane jest prowadzenie treningów  biofeedback  1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 45 minut. Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni.

Pierwsze spotkanie to wywiad, który pozwala zebrać informacje potrzebne do ustalenia właściwego kierunku treningów - jest to konsultacja, która pozwala zebrać wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do ukierunkowania pracy z dzieckiem. 

Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze. Zajęcia prowadzimy w cyklach do 20 sesji dla jednej osoby.

             Lucyna Półrolniczak i Edyta Lewandowska - terapeuci RSA i  EEG Biofeedback

2019 03 04 Gabinet biofeedback

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Klasy językowe

01 klasy jezykowe

02 klasy jezykowe

Konkurs

konkurs literacki

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com